menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

WinterGeamhradh

The final season of the year – one that is packed with parties, presents and good food!An ràith mu dheireadh den bhliadhna – tè a tha loma-làn phartaidhean, phreusantan ’s deagh bhiadh!

English Gàidhlig  
winter geamhradh <))
the winter an geamhradh <))
in the winter anns a’ gheamhradh <))

The winter months are cold Bidh mìosan a’ gheamhraidh fuar

English Gàidhlig  
snow sneachd <))
ice deigh <))
sleet flin <))
cold fuar <))
cool, chilly fionnar <))
frosty reòthte <))
snowman bodach-sneachda <))

You’ll need warm clothing Bidh aodach blàth a dhìth ort

English Gàidhlig  
gloves miotagan <))
scarf stoc <))
hat ad <))

You could stay in Dh’fhaodadh tu fuireach a-staigh

English Gàidhlig  
fire teine <))
cosy seasgair <))
hot chocolate teòclaid teth <))

A couple of animals bring this season to our thoughts Bidh ainmidh no dhà a’ toirt na ràithe seo gu ar smuaintean

English Gàidhlig  
robin brù-dhearg <))
reindeer rèin-fhiadh <))

A shindig at the end of the year Hòro-gheallaidh aig deireadh na bliadhna

English Gàidhlig  
Christmas An Nollaig <))
Hogmanay Oidhche Challainn <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.