menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

The SpringAn t-Earrach

Our attention is drawn to the world of nature and the glorious changes that we see when this season arrives.Bidh ar n-aire ga tarraing gu saoghal nàdair agus na h-atharrachaidhean eireachdail a chithear nuair a thig an ràith seo.

English Gàidhlig  
spring earrach <))
the spring an t-earrach <))
in spring as t-earrach <))

Animals Ainmhidhean

English Gàidhlig  
chick, young creature isean <))
lamb uan <))
lambing season àm breith nan uan <))
tadpole ceann-phollan <))
caterpillar burras <))
bee seillean <))

Growth Fàs

English Gàidhlig  
grow fàs <))
egg ugh <))
nest nead <))
seed sìol <))
warmth blàths <))

Plants and flowers Lusan agus flùraichean

English Gàidhlig  
blossom blàth <))
bud gucag <))
daffodil lus a’ chrom-chinn <))
crocus cròcas <))
tulip tiuilip <))

Find more words about this important spring festival, Easter Gheibhear tuilleadh fhaclan mu fhèill shònraichte an earraich, A’ Chàisg

English Gàidhlig  
Easter A’ Chàisg <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.