menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

CampingCampachadh

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like camping. Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air campachadh.

English Gàidhlig  
camping campachadh <))
campsite làrach campachaidh <))
tent teanta <))
sleeping bag poca-cadail <))
fire teine <))
fun spòrs <))
friendship càirdeas <))
Equipment Uidheamachd <))
backpack poca-droma <))
boots bòtannan <))
compass combaist <))
binoculars prosbaig <))
torch toirds <))
Nature Nàdar <))
in the countryside air an dùthaich <))
outdoors air a’ bhlàr a-muigh <))
grass feur <))
a field achadh <))
peace sìth <))
bugs biastagan <))
midges meanbh-chuileagan <))