menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

A weddingBanais

A wedding brings joy to lots of people. Here’s some vocabulary for discussing different elements of the wedding day. Tha banais a’ toirt toileachas do mhòran dhaoine. Seo agad beagan briathrachais airson bruidhinn mu dhiofar phàirtean de latha na bainnse.

English Gàidhlig  
wedding banais <))
wedding day (“The Big Day”) Latha na Bainnse <))
at a wedding air banais <))
marriage pòsadh <))
married pòsta <))

The people Na daoine

English Gàidhlig  
bride bean na bainnse <))
groom fear na bainnse <))
bridesmaid maighdeann-phòsaidh <))
best man fleasgach <))
husband duine <))
husband fear <))
wife bean <))

Traditional symbols Samhlaidhean traidiseanta

English Gàidhlig  
marriage vows bòidean pòsaidh <))
wedding ring fàinne-pòsaidh <))
wedding dress, wedding suit trusgan bainnse <))
(bridal) veil brèid-bainnse <))
flowers flùraichean <))

The reception A’ chùirm

English Gàidhlig  
wedding reception cùirm-bhainnse <))
guests aoighean <))
speech òraid <))
drinking toast deoch-slàinte <))
cake cèic <))
party, shindig hòro-gheallaidh <))

After the big day Às dèidh an latha mhòir

English Gàidhlig  
honeymoon mìos nam pòg <))
newlyweds càraid air ùr-phòsadh <))

Learn some words and phrases for talking about love. Ionnsaich beagan fhaclan is abairtean airson bruidhinn mu ghaol.