menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Courses Cùrsaichean

We have tried to list every Gaelic course within Scotland. Increasingly we are adding international courses too. If you are running a course and it is not listed, please let us know at mairi@learngaelic.scot Tha sinn air feuchainn ri fiosrachadh a thionail mu gach cùrsa Ghàidhlig ann an Alba. Bidh cùrsaichean eadar-nàiseanta air an clàradh cuideachd. Ma tha beàrn againne, cuir fios gu mairi@learngaelic.scot

  • Sort the list of courses by clicking on any of the column headings. Cuir na cùrsaichean a-rèir an abideil le bhith a' brùthadh air cinn na colbhan.
  • Use the controls at the bottom of the list to scroll through the courses. Cleachd na putain aig bonn na liosta gus gluasad tro na cùrsaichean.
  • Use the map tab to see courses sorted by area -- click on the numeric symbols to zoom in. Cleachd am mapa airson cùrsaichean fhaicinn a-rèir àite -- cliog air na h-àireamhan airson sùmadh a-steach.
  • Filter the course list by clicking on the "apply filter" button (e.g. "only show courses in Glasgow for beginners"). Dèan sìoladh air liosta nan cùrsaichean le bhith a' brùthadh air a' phutan "dèan sìoladh" (m.e. "dìreach seall cùrsaichean airson luchd-tòiseachaidh ann an Glaschu").

Spot any mistakes? Disappointed to find out there's no suitable courses near you? Let us know.