menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Aodach snog

Eilidh NicLeòid] Bha uair eile ann ‘s ma bha thu a’ sireadh carbhaidh no bràmair, dh’ fheumainn a bhith air do dheagh phonaigeadh g’ e bith cà’ an tèid thu.

[Eilidh NicLeòid] B’ e an fhaing àite cho math ‘s a bh’ ann airson coinneachadh ri fir òga.

[Eilidh NicLeòid] Bhiodh na caileagan air an sgeadachadh anns an aodach a bu shnasaile a bh’ aca – am polcan-fainge mar a theireadh iad ris. Agus iad an dùil, sùil nam balach a ghlacadh.

[Eilidh NicLeòid] Agus nam faiceadh tu tè eile le aodach snog aig àm sam bith eile, chanadh tu “tha i na polcan-fainge” a’ ciallachadh gun robh i san èideadh a b’ fheàrr a bh’ aice no gun robh i a’ sireadh bràmair.

[Eilidh NicLeòid] Hmm, cha mhòr a b’ fheàirrde mise am pholcan-faing a chur orm. ‘S beag feum a rinn e dhomh. Bhiodh iad a’ dol.

Chaidh am prògram seo, Beul Chainnt, a chraoladh an toiseach ann an 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Nice clothes

[Eilidh MacLeod] Another time, if you were searching for a sweetheart or darling, you needed to be well preened at all times.

[Eilidh MacLeod] The fank was as good as any place to meet young men.

[Eilidh MacLeod] The young women would be dressed in their finest clothes – the polcan-faing (fank-clothes) they called them. And they hoped to catch the boys’ eyes.

[Eilidh MacLeod] and if you saw another one with pretty clothes at another time, you would say “she’s in her fank-clothes” meaning that she was in her best outfit, or she was looking for a boyfriend.

[Eilidh MacLeod] Hmm, that did me no good putting my fank-clothes. Little good it did me. They are going.

This programme, Beul Chainnt, was first broadcast in 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

carbhaidh - girlfriend / boyfriend

a’ ponaigeadh - preening

polcan-fainge - best clothes/outfit, fank-clothes