menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Food Biadh

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Na ‘bonnaich creige’ aig Peigi Hill

[Màiri] Tha iad sgoinneil le cupa tì, na rock cakes, nach eil?

[Peigi] Ò tha iad math. B’ àbhaist dha mo mhàthair a bhith gan dèanamh nuair a bha sinn beag bìodach mar siud, bha. Feuchaidh sinn an-diugh iad.

[Màiri] Right so dè tha sibh a’ dol a chur ann ma-thà?

[Peigi] Tha mi a’ dol a chur ann leth-phunnd flùir.

[Màiri] Flùr self-raising?

[Peigi] ’S e.

[Peigi] Ochd unnsaichean flùir agus tha mi a’ cur trì unnsaichean ime ann agus ga shuathadh a-staigh mar gum biodh tu a’ dèanamh aran.

[Màiri] Mar sin ’s e seo rud a chunnaic sibh ur màthair fhèin a’ dèanamh.

[Peigi] Ò ’s e. Bhiodh i ga dhèanamh gu math tric, bhitheadh.

[Màiri] So tha an t-ìm ’s am flùr a-nis a’ tighinn còmhla.

[Peigi] An t-ìm ’s am flùr a’ tighinn còmhla a-nis. Bheir seo greiseag bheag, fhios agad, gus am faigh thu breadcrumbs. Nis, cuiridh mi siùcar ann.

[Màiri] Dè na tha sin de shiùcar?

[Peigi] Dà unnsa agus trì unnsaichean rèiseidean. Dìreach beagan mar siud. An uair sin a’ cur ugh ann. Drùthag bhainne.

[Màiri] Dè tha sin? ’S dòcha cairteal a phint bainne agus aon ugh?

[Peigi] Aon ugh ’s e. Chan eil e math dha a bhith uabhasach tana. Cuiridh mi dìreach rud beag eile ann ’s dòcha.

[Màiri] Tha cuimhne a’m air mo sheanmhair fhèin an-còmhnaidh a’ dèanamh rock cakes.

[Peigi] Am biodh?

[Màiri] Batch rock cakes, cha mhaireadh iad fada.

[Peigi] Cha mhair iad tiotan.

[Màiri] Tha thu a’ cur làn spàine den taois air clàr bèicearachd air an deach suathachadh ime. Chan fhiach feuchainn ri bhith grinn ach dìreach na cnapan a ghlacadh air a’ chlàr. Tha bonnaich creige a’ toirt an ainm bho an coltas, chan ann bho am blas.

[Peigi] Nis, cuiridh mi dhan àmhainn iad airson deich mionaidean.

[Màiri] Deich mionaidean.

[Peigi] Aig one ninety fan.

[Màiri] Coimhead air sin.

[Peigi] Tha iad a’ coimhead glè mhath, nach eil?

[Màiri] Sgoinneil. Tha am fàileadh math cuideachd. Feuchaidh sinn pìos ma-thà.

[Peigi] Siuthad thusa, a Mhàiri. Geàrr thusa sin a-nis. A bheil thu a’ dol ga fheuchainn le jam. ’S dòcha nach còrd e riutsa leis an jam.

[Màiri] Feuchaidh sinn co-dhiù e.

[Peigi] Feuch e co-dhiù.

[Màiri] Cha do dh’fheuch mi a-riamh le jam e.

[Peigi] Nach do dh’fheuch?

[Màiri] Sin sibh.

[Peigi] An toigh leat sin?

[Màiri] Math leis an jam.

[Peigi] Tha!

[Màiri] Deagh idea.

[Peigi] Tha fhios a’m. Tha e math le jam agus ìm. Tha e even nas fheàrr, ach tha e math gun teagamh le jam.

[Màiri] Tha iad math fhèin.

Chaidh am prògram seo, Fuine, a chraoladh an toiseach ann an 2013. Le taing do Caledonia TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Peggy Hill’s rock buns

[Mairi] They are brilliant with a cup of tea, the rock cakes, aren’t they?

[Peggy] Oh they are good. My mother used to make them when we were tiny like that, yes. We will try to do them today.

[Mairi] Right so what are you going to put in then?

[Peggy] I am going to put in half a pound of flour.

[Mairi] Self-raising flour?

[Peggy] Yes.

[Peggy] Eight ounces of flour and I am adding three ounces of butter and rubbing it in as though you were making bread.

[Mairi] So this is something that you saw your own mother doing.

[Peggy] Oh it is. She would make them very often, yes.

[Mairi] So the butter and the flour is now coming together.

[Peggy] The butter and the flour is coming together now. This will take a wee while, you know, before you get breadcrumbs. Now, I will add sugar.

[Mairi] How much sugar is that?

[Peggy] Two ounces and three ounces of raisins. Just a little like that. Then adding an egg. A glug of milk.

[Mairi] What’s that? Maybe a quarter pint of milk and one egg?

[Peggy] One egg yes. It is not good for it to be terribly thin. I will add just a little bit more maybe.

[Mairi] I remember my own grandmother always making rock cakes.

[Peggy] Would she?

[Mairi] A batch of rock cakes, they wouldn’t last long.

[Peggy] They wouldn’t last a jiffy.

[Mairi] You put a spoonful of the dough onto a greased baking sheet. It isn’t worth trying to be ornate so just dump the lumps onto the sheet. Rock cakes take their name from their appearance, not from their taste.

[Peggy] Now, I will put them into the oven for ten minutes.

[Mairi] Ten minutes.

[Peggy] At one ninety fan.

[Mairi] Look at that.

[Peggy] They look very good, don’t they?

[Mairi] Brilliant. The smell is good too. We will try a piece then.

[Peggy] You go for it, Mairi. You cut that now. Are you going to try it with jam? Maybe you won’t enjoy it with the jam.

[Mairi] We will try it anyway.

[Peggy] Try it anyway.

[Mairi] I have never tried it with jam.

[Peggy] Haven’t you?

[Mairi] There you go.

[Peggy] Do you like that?

[Mairi] Good with the jam.

[Peggy] It is!

[Mairi] Good idea.

[Peggy] I know. It is good with jam and butter. It is even better, but it is certainly good with jam.

[Mairi] They are really good.

This programme, Fuine, was first broadcast in 2013. Courtesy of Caledonia TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

a’ suathadh - rubbing, wiping, erasing

tiotan - a moment, jiffy

taois - dough, paste