menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Food Biadh

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Na briosgaidean sgealban-teòclaid aig Màiri

[Màiri] A-nis, tha mi a' dol a bhualadh ceithir unnsaichean ìme agus tri unnsaichean siùcair ruadh agus an lùib sin, sia unnsaichean flùir self-raising , ceithir unnsaichean chocolate chips, dà spainn mhòr sioraip agus dà spàinn mhòr bainne. 'S e seo a tha furasata oir tha thu a’ cur a h-uile sìon còmhla - an t-ìm 's an siùcar.

[Màiri] Tha dà phana agam an seo agus grìseach beag air. Nise, cha toigh leam briosgaidean ro mhòr ach a rèir ciamar a tha sibh gan iarraidh, 's e sin an dèanamh mar a thogras sibh. Agus cò leis nach toigh chocolate chip cookie? Nis, cha chuir mi cus air gach trèidh orra, 's àbhaist dhaibh fàs gu math mòr. Nì sia air gach trèidh an gnothach.

[Màiri] A-nis san àmhainn aig ceud gu leth airson 's dòcha deich mionaidean, dusan mionaid.

[Màiri] A-nis bidh iad gu math bog ma thig iad às an àmhainn ach cruathaichidh iad. Tha mi dìreach a'dol a leigeil leotha fuarachadh an-dràsta agus tha iad a' coimhead math ge-tà, a bhith a' fàs ruadh gun a bhith ro dhorcha.

Chaidh am prògram seo, Fuine, a chraoladh an toiseach ann an 2013. Le taing do Caledonia TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Mairi’s chocolate chip cookies

[Mairi] Now, I am going to beat four ounces of butter and three ounces of brown sugar into it, six ounces of self-raising flour, four ounces of chocolate chips, two big spoons of sugar and two big spoons of milk. This is really east as you put everything together, the butter and the sugar.

[Mairi] I have two pans here and I little bit of grease on it. Now I don't like biscuits that are too big but depending on how you like them, just do what you like. And who doesn't like chocolate chip cookies? Now, I won't put too much of them on each tray, they get quite big. Six on each tray will do.

[Mairi] Now in the oven at 150 for maybe ten minutes, twelve minutes.

[Mairi] Now, they'll be very soft when they come out of the oven, but they'll harden, I'm just going to let them cool now and they are looking good just now, they'll get brown without getting too dark.

This programme, Fuine, was first broadcast in 2013. Courtesy of Caledonia TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

siucar ruadh - brown sugar