menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Entertainment Dibhearsain

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

A' leigeil balla

[Donaidh] Tha dùil a'm fridge freezer a chur an seo, ach feumaidh mi an doras a ghluasad an toiseach, agus ron sin feumaidh mi am balla seo a leagail.

[Donaidh] Tha daoine a' smaoineachadh gur e rud mòr a th' ann a leagail balla, ach coltach ri obair sam bith feuch air beag air bheag. A' chiad rud - a' toirt an doras dheth.

[Donaidh] Agus na fàg tarragain ann am pìos fiodha idir. Tha e uabhasach fhèin cunnartach.

[Donaidh] Tha e math a bhith a' cur pìos fiodha no rudeigin air cùl nan gèimhleag gus nach fhàg thu làrach air a' bhalla.

[Donaidh] Feumaidh tu a bhith uabhasach faiceallach nuair a tha thu ag obair air dealan. Dèan cinnteach gu bheil e dheth aig am fusebox no consumer unit.

[Donaidh] Tha mi a' cleachdadh solas a dhearbhas gu bheil e dheth.

[Donaidh] Tha am bloc seo a' cumail nan uèirichean còmhdaichte agus sàbhailte.

[Donaidh] Gleidhidh mi an còmhdach blàthachaidh a tha seo airson a chleachdadh a-rithist.

[Donaidh] Mu dheireadh thall!

[Donaidh] Abair thusa bùrach eh?

Chaidh am prògram seo, DIY Le Donnie, a chraoladh an toiseach ann an 2014. Le taing do BBC Gàidhlig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Taking down a wall

[Donnie] I hope to put a fridge freezer here, but I must move the door first and before that I must take down this wall.

[Donnie] People think that taking down a wall is a big thing, but like any other job try it little by little. The first thing - take the door off.

[Donnie] And don't ever leave nails in a piece of wood. It is really very dangerous.

[Donnie] It is good to put a piece of wood or something behind the crowbar so that you don't leave a mark on the wall.

[Donnie] You must be very careful when you work with electricity. Make sure that it is off at the fusebox or consumer unit.

[Donnie] I am using a light to confirm that it is off.

[Donnie] This block keeps the wires covered and safe.

[Donnie] I will keep this insulation to use again.

[Donnie] Finally!

[Donnie] What a mess, eh?

This programme, DIY Le Donnie, was first broadcast in 2014. Courtesy of BBC Gàidhlig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

balla - wall

tarrag - nail, spike

gèimhleag - crowbar

uèir - wire

còmhdach blàthachaidh - insulation