menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Documentaries Prògraman Aithriseachd

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Foighidinn

[Eilidh NicLeòid] Foighidinn. Thathas gu mòr den bheachd nach eil foighidinn gu leòr againne san latha a th’ ann. Gu bheil cus cabhaig fa-near dhuinn, eu-coltach ri ar sinnsirean. Smaoinich an iomadh sean-fhacal anns a bheil am facal foighidinn a’ nochdadh.

[Boireannach] Cha do mhill foighidinn math duine a-riamh.

[Duine] Bheireadh foighidinn air a’ bhliadhna nach tàinig ach cha bheireadh air a’ bhliadhna a chaidh seachad.

[Duine] Nì foighidinn fortan.

Chaidh am prògram seo, Beul Chainnt, a chraoladh an toiseach ann an 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Patience

[Eilidh MacLeod] Patience. Many are of the opinion that we don’t have enough patience these days. That we are in too much of a hurry, unlike our forefathers. Think of all the proverbs where patience arises.

[Woman] Patience never killed a man.

[Man] Patience will take the year that hasn’t come, but it won’t take the year that just went.

[Man] Patience will make a fortune.

This programme, Beul Chainnt, was first broadcast in 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

foighidinn - patience

fa-near - into consideration

eu-coltach - unlike