menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

Exchanging news A’ toirt seachad naidheachd

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Asking if someone is coming to visit A' faighneachd do chuideigin "A bheil.. a’ tighinn a chèilidh?"
  • Asking about people A' faighneachd do chuideigin "A bheil càil às ùr agad?"
  • Asking for news A' faighneachd do chuideigin "Chan eil Daniel a’ faireachdainn gu math an-diugh"
  • Saying how people are Ag ràdh ggun robh tubaist aig
  • Asking if someone has heard about something A' faighneachd do chuideigin "An cuala sibh mu dheidhinn Anna...?"

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: