menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

Talking about abilities and permission A’ bruidhinn mu chomasan agus cead

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Asking if someone can do something A' faighneachd do cuideigin "An urrainn dhut...?"
  • Asking if you can speak to someone A' faighneachd do cuideigin "Am faod mi bruidhinn ri?"
  • Asking if someone is good at something A' faighneachd do cuideigin "A bheil thu math air?"
  • Saying if you are good at something Ag ràdh "Tha mi math air..."
  • Asking someone to help you do something A' faighneachd do cuideigin airson do chuideachadh
  • Saying something looks difficult Ag ràdh "Tha i a’ coimhead doirbh"
  • Saying if something is difficult Ag ràdh "Tha e glè dhoirbh"

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: