menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

Planning a holiday A’ cur air dòigh saor-làithean

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Saying where you want to go Ag ràdh "Tha sinn airson a dhol a-null thairis"
  • Saying where you are going on holiday Ag ràdh "Tha sinn a’ dol dhan Spàinn"
  • Asking who someone is going on holiday with A' faighneachd "A bheil duine a’ dol ann còmhla riut?"
  • Telling people who is going on holiday with you Ag ràdh "Tha...a’ dol ann còmhla rium"
  • Asking how long someone will be away A' faighneachd "Dè cho fad ’s a bhios sibh air falbh?"
  • Asking when someone came back from holiday A' faighneachd "Cuin a thàinig sibh air ais?"
  • Booking a hotel room A' faighneachd airson rùm ann an taigh-òsta

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: