menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Asking what something costs A’ faighneachd dè tha rud a cosg
  • Saying what something costs Ag innse dè tha rud a cosg
  • Asking if they take credit card A’ faighneachd a bheil àite a’ gabhail cairtean creideis?
  • Saying something is cheap / expensive Ag ràdh gu bheil rud saor / daor
  • Saying that you only have... Ag ràdh nach eil agad ach…

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: