menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

Dealing with money A’ dèiligeadh ri airgead

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Asking what something costs A’ faighneachd dè tha rud a cosg
  • Saying what something costs Ag innse dè tha rud a cosg
  • Asking if they take credit card A’ faighneachd a bheil àite a’ gabhail cairtean creideis?
  • Saying something is cheap / expensive Ag ràdh gu bheil rud saor / daor
  • Saying that you only have... Ag ràdh nach eil agad ach…

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: