menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

Discussing the home A’ bruidhinn mun taigh

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Rooms of house Rumannan taigh
  • Types of house Seòrsachan taigh
  • Asking where someone has a house A’ faighneachd càit a bheil taigh chuideigin
  • Saying what type of house you want Ag innse dè an seòrsa taigh a tha thu ag iarraidh
  • Saying where something is in the house Ag innse far a bheil rudeigin anns an taigh

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: