menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

Coping with language difficulties A’ dèiligeadh ri duilgheadasan cànain

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Saying pardon Ag ràdh b’ aill leibh?
  • Apologising and telling someone to speak slower Ag ràdh tha mi duilich, agus gabh air do shocair
  • Asking someone what they said A’ faighneachd do chuideigin dè thuirt iad
  • Saying you don’t know Ag ràdh nach eil fhios agad
  • Saying you don’t understand Ag ràdh nach eil thu a’ tuigsinn
  • Saying you understand Ag ràdh gu bheil thu a’ tuigsinn
  • Asking what something means A’ faighneachd dè tha rudeigin a’ ciallachadh?
  • Asking how to say something A’ faighneachd ciamar a chanas tu...?
  • Extra phrases Abairtean eile

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: