menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Saying pardon Ag ràdh b’ aill leibh?
  • Apologising and telling someone to speak slower Ag ràdh tha mi duilich, agus gabh air do shocair
  • Asking someone what they said A’ faighneachd do chuideigin dè thuirt iad
  • Saying you don’t know Ag ràdh nach eil fhios agad
  • Saying you don’t understand Ag ràdh nach eil thu a’ tuigsinn
  • Saying you understand Ag ràdh gu bheil thu a’ tuigsinn
  • Asking what something means A’ faighneachd dè tha rudeigin a’ ciallachadh?
  • Asking how to say something A’ faighneachd ciamar a chanas tu...?
  • Extra phrases Abairtean eile

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: